StOPnl Belangenbehartiging
van onafhankelijke televisie
producenten in Nederland
Meer lezen

Servicebureau Filmrechten (SBF)

StOPnl maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van het Servicebureau Filmrechten (SBF).

SBF draagt voor StOPnl zorg voor de uitvoering van de verplichting van StOPnl jegens haar aangeslotenen. SBF draagt o.a. zorg voor de repartitie en distributie van gelden aan de rechthebbenden. Hiervoor onderhoudt SBF een online applicatie en database waarin de werken en rechten van de bij StOPnl aangeslotenen direct kunnen worden vastgelegd.

Met behulp van de applicatie kunt u filmwerken aanmelden en aangeven over welke relevante rechten u beschikt ten aanzien van het betreffende filmwerk. U kunt daarbij bovendien direct aanspraak maken op een vergoeding zodat SBF een creditnota en specificatie kan aanmaken. Deze kunt u vervolgens online raadplegen en accorderen voor betaling. De creditnota’s en de specificatie zijn te downloaden en kunnen ten behoeve van uw administratie worden opgeslagen of worden geprint. U heeft als rechthebbende te allen tijde inzicht in uw portefeuille, waardoor het repartitieproces transparanter is.

Om dit ook daadwerkelijk te realiseren is het belangrijk dat de rechthebbenden filmwerken en filmrechten tijdig melden en zelf zorg dragen voor een juiste registratie.
Let op, het gebruik van de applicatie brengt mee dat StOPnl pas dan een vergoeding uitkeert, indien de relevante filmwerken zijn aangemeld via de online applicatie.

Contact

Het Servicebureau Filmrechten is bereikbaar per:

Telefoon:
+31 20 6765088

Email:
info@sbfonline.nl

Web:
www.sbfonline.nl

Postadres:
P.O. Box 581
1000 AN
AMSTERDAM