Stop nl

Wat doet StOPnl?

Door middel van deelname aan RoDAP hebben NCP en NAPA (voorheen FPN) afspraken weten te maken met distributeurs en een collectieve vergoeding voor producenten voor de komende jaren zeker weten te stellen. De vergoeding die producenten langs deze weg ontvangen is niet gebaseerd op retransmissie maar betreft een commerciële vergoeding voor de openbaarmaking van een filmwerk. Binnen RoDAP is een driepartijenovereenkomst gesloten tussen producenten, omroepen en distributeurs waarin partijen de uitgangspunten van RoDAP onderschrijven en de verplichtingen van iedere partij in relatie tot RoDAP vastleggen. StOPnl is één van de partijen in RoDAP. Het lidmaatschap van RoDAP voor producenten loopt via StOPnl.

Wilt u uw vergoedingen ook de komende jaren ontvangen?
Sluit u dan nu aan bij StOPnl en registreer uw rechten online bij het Servicebureau Filmrechten. Zij zijn door rechtstreekse incasso en efficientere werkwijze in staat uw toekomstige vergoeding snel en tegen een lage kosteninhouding uit te keren.

stichting onafhankelijke film- en televisieproducenten

Het Kantoor

De administratieve uitvoering is ondergebracht bij het Servicebureau Filmrechten (SBF). Door rechtstreekse incasso bij de distributeurs wordt snel en accuraat uitgekeerd. De efficiënt manier van werken heeft een lage kosteninhouding als resultaat. StOP nl keert per halfjaar gelden uit i.v.m. openbaarmaking. U dient daarvoor wel uw rechten te registreren.
Het Servicebureau is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de incasso en repartitie van de beschikbare vergoeding.

Download onze brochure
Download jaarverslag 2019
Privacyverklaring