StOPnl Belangenbehartiging
van onafhankelijke televisie
producenten in Nederland
Meer lezen

Privacyverklaring

StOPnl, gevestigd aan Oostenburgervoorstraat 96 in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website : www.stop-nl.nl
Adres: Oostenburgervoorstraat 96 in Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 6765 088

StOPnl verwerkt geen gegevens
StOPnl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Geautomatiseerde besluitvorming
StOPnl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StOPnl) tussen zit.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
StOPnl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
StOPnl neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stop-nl.nl.