StOPnl Belangenbehartiging
van onafhankelijke televisie
producenten in Nederland
Meer lezen

StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat dat de belangen van bovengenoemde producenten zo goed mogelijk worden behartigd.

Aanmelden als aangeslotene bij StOPnl, vindt plaats via de portal SBF Online Service FReD, die gelinkt is aan deze website. 

Het servicebureau draagt onder meer zorg voor incasso en de repartitie en distributie van de geïncasseerde gelden aan rechthebbenden.