Stop nl

Belangenorganisaties

Het belang om lid te worden van StOPnl is groot omdat deze wordt bestuurd door de beroepsorganisaties zelf (OTP, FPN, DPN en VNAP met als vijfde bestuurslid SEKAM). Door het lidmaatschap van een van de belangenorganisaties kan direct invloed worden uitgeoefend op het beleid van StOP nl en uiteindelijk van RoDAP. De organisaties benoemen vijf natuurlijke personen als vertegenwoordigers in het bestuur. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Dick van der Graaf, afgevaardigde OTP;
Penningmeester:
Hugo Klaassen, afgevaardigde FPN;
Secretaris:
Ruud van Breugel, afgevaardigde SEKAM.

Ton Crone, afgevaardigde VNAP

Bruno Felix, afgevaardigde DPN

Verklaring afkortingen
StOPnl: Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland
OTP: Onafhankelijke Televisie Producenten
FPN: Filmproducenten Nederland
RoDAP: Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties
SEKAM: Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal
VNAP: Vereniging Nederlandse Animatie Producenten
DPN: Documentaire Producenten Nederland

stichting onafhankelijke film- en televisieproducenten

Het Kantoor

De administratieve uitvoering is ondergebracht bij het Servicebureau Filmrechten (SBF). Door rechtstreekse incasso bij de distributeurs wordt snel en accuraat uitgekeerd. De efficiënt manier van werken heeft een lage kosteninhouding als resultaat. StOP nl keert per halfjaar gelden uit i.v.m. openbaarmaking. U dient daarvoor wel uw rechten te registreren.
Het Servicebureau is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de inca^Cen repartitie van de beschikbare vergoeding.

Download onze brochure
Download jaarverslag 2016