Stop nl

Belangenorganisaties

Het bestuur van StOPnl wordt gevormd door de beroepsorganisaties NCP, NAPA en SEKAM. Door middel van het lidmaatschap van een van de belangenorganisaties kan direct invloed worden uitgeoefend op het beleid van StOPnl en uiteindelijk van RoDAP. De organisaties benoemen drie natuurlijke personen als vertegenwoordigers in het bestuur. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Willem Zijlstra, afgevaardigde NCP;

Penningmeester en Secretaris:
Hugo Klaassen, afgevaardigde NAPA;

Paul de Man, afgevaardigde SEKAM.


Verklaring afkortingen
StOPnl: Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland
NCP: Nederlandse Content Producenten
NAPA: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie
RoDAP: Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties
SEKAM: Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal

stichting onafhankelijke film- en televisieproducenten

Het Kantoor

De administratieve uitvoering is ondergebracht bij het Servicebureau Filmrechten (SBF). Door rechtstreekse incasso bij de distributeurs wordt snel en accuraat uitgekeerd. De efficiënt manier van werken heeft een lage kosteninhouding als resultaat. StOP nl keert per halfjaar gelden uit i.v.m. openbaarmaking. U dient daarvoor wel uw rechten te registreren.
Het Servicebureau is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de incasso en repartitie van de beschikbare vergoeding.

Download onze brochure
Download jaarverslag 2019
Privacyverklaring