Stop nl

Belangenorganisaties

Het bestuur van StOPnl wordt gevormd door de beroepsorganisaties NCP, FPN, DPN en ApN met als vijfde bestuurslid SEKAM. Door het lidmaatschap van een van de belangenorganisaties kan direct invloed worden uitgeoefend op het beleid van StOPnl en uiteindelijk van RoDAP. De organisaties benoemen vijf natuurlijke personen als vertegenwoordigers in het bestuur. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Paul de Man, afgevaardigde NCP;

Penningmeester en Secretaris:
Hugo Klaassen, afgevaardigde FPN;

Willem Zijlstra, afgevaardigde SEKAM.

Ton Crone, afgevaardigde ApN

Bruno Felix, afgevaardigde DPN

Verklaring afkortingen
StOPnl: Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland
NCP: Nederlandse Content Producenten
FPN: Filmproducenten Nederland
RoDAP: Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties
SEKAM: Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal
ApN: Animatie producenten Nederland
DPN: Documentaire Producenten Nederland

stichting onafhankelijke film- en televisieproducenten

Het Kantoor

De administratieve uitvoering is ondergebracht bij het Servicebureau Filmrechten (SBF). Door rechtstreekse incasso bij de distributeurs wordt snel en accuraat uitgekeerd. De efficiënt manier van werken heeft een lage kosteninhouding als resultaat. StOP nl keert per halfjaar gelden uit i.v.m. openbaarmaking. U dient daarvoor wel uw rechten te registreren.
Het Servicebureau is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de incasso en repartitie van de beschikbare vergoeding.

Download onze brochure
Download jaarverslag 2018