Stop nl

StOPnl

StOPnl (Stichting onafhankelijke Producenten Nederland) is een stichting voor televisie en filmproducenten die is opgericht op 23 februari 2012.
StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat dat de belangen van bovengenoemde producenten zo goed mogelijk worden behartigd. StOPnl doet dit in algemene zin onder meer bij de exploitatie van werken door middel van openbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek of welk platform hiervoor wordt gebruikt. StOPnl doet dit meer specifiek door de belangen van de producenten te behartigen binnen RoDAP en door de statutaire doelstellingen van RoDAP na te streven.

Bij StOPnl kunnen zich alle in Nederland woonachtige natuurlijk personen of in Nederland gevestigde rechtspersonen aansluiten die als voornaamste activiteit hebben het tot stand brengen van filmwerken met het oog op de exploitatie daarvan in de Nederlandse markt.
Deze producenten mogen echter geen omroep zijn of deel uitmaken van een omroep. StOPnl is dus een belangenorganisatie voor onafhankelijke Nederlandse producenten. Deze belangenbehartiging is breder dan u gewend bent van een collectieve beheersorganisatie.

Nederlandse producenten kunnen voor uitzendingen in Nederland in aanmerking komen voor een collectieve vergoeding via StOPnl.
U ontvangt van SEKAM (via het Servicebureau Filmrechten) kabelvergoedingen voor filmwerken die in het buitenland zijn uitgezonden en vergoedingen voor gesloten netwerk (SGN, Videma).

stichting onafhankelijke film- en televisieproducenten

Wat doet StOPnl

StOPnl wil de positie van producenten versterken door onder meer de professionele beroepsorganisaties van de producenten te verstevigen. StOPnl houdt zich daarnaast bezig met de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van rechten op filmwerken uit Nederlandse overeenkomsten.

Aansluiten bij StOPnl?

Aansluiten bij StOPnl staat open voor onafhankelijke producenten van filmwerken.
Aanmelden als aangeslotene kan via deze website door in het tabblad "AANGESLOTENEN" te kiezen voor de optie: Aanmelden als aangeslotene.

Logon

Het Kantoor

De administratieve uitvoering is ondergebracht bij het Servicebureau Filmrechten (SBF). Door rechtstreekse incasso bij de distributeurs wordt snel en accuraat uitgekeerd. De efficiënt manier van werken heeft een lage kosteninhouding als resultaat. StOP nl keert per halfjaar gelden uit i.v.m. openbaarmaking. U dient daarvoor wel uw rechten te registreren.
Het Servicebureau is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de incasso en repartitie van de beschikbare vergoeding.

Download onze brochure
Download jaarverslag 2019
Privacyverklaring